Všeobecné podmínky

Pátek, 19. Září 2014

Za účast a spolupráci na programu společnosti AVON Cosmetics, s.r.o. (dále jen „AVON“) s názvem Avon Blog Stars (dále jen „program“), které se účastní registrované blogerky (dále jen „blogerky“), poskytne AVON blogerkám následující výhody:


a)      přístup do Avon Pressu (avonpress.cz, online servis pro media) pro všechny blogerky;

b)      poskytování produktů Avon blogerkám (alespoň jeden produkt pro každou blogerku za každou kampaň) a nepravidelné poskytování produktů Avon blogerkám pro pořádání soutěží;

c)       možnost účasti na tiskových konferencích AVON;

d)      možnost účasti na školeních s Pavlem Bauerem (do konce roku 2014 proběhnou 2 školení).


O poskytnutí výhod bude blogerka předem informována s příp. uvedením času a místa poskytnutí odměny.


Výhoda poskytnutá dle bodu c) výše bude poskytnuta pouze pěti blogerkám vybraným AVONEM.


Výhoda poskytnutá dle bodu d) výše bude poskytnuta jen deseti blogerkám vybraným AVONEM. Pro poskytnutí výhod dle bodu c) a d) výše platí, že vybrané blogerky budou určeny odbornou komisí společnosti AVON, a to ze zaslaných internetových odkazů blogerek v předem stanoveném časovém období, přičemž při výběru blogerek budou zohledněny zejména následující kritéria:


a)      splnění zadání programu

b)      nápaditost blogerky

c)       kreativita blogerky

d)      tonality článku blogerky

e)      míry propagace produktů AVON


Blogerka vstupem do programu (tj. registrací) souhlasí s výše uvedeným. Na uvážení společnosti AVON záleží, kterým osobám bude umožněn vstup do programu (registrace); AVON je oprávněn kohokoliv (tj. i již případnou spolupracující blogerku) z programu vyloučit a to i bez uvedení důvodu.