Přihlásit se

Avon proti domácímu násilí

Vznik projektu

Společnost AVON se na celém světě věnuje nejen péči o krásu, ale i  zlepšení postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životních podmínek. V zemích, kde AVON působí, se zapojuje do různých charitativních projektů. V České republice pomáhá od roku 1997 v prevenci proti rakovině prsu svým charitativním projektem AVON proti rakovině prsu.
V roce 2008 se společnost Avon rozhodla rozšířit své charitativní aktivity ve střední a východní Evropě. Otevírá společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení.
Za poměrně krátkou dobu se podařilo téměř zpětinásobit počet telefonátů na nonstop linku občanského sdružení ACORUS, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Rovněž odborné poradny zaznamenaly 3,5 krát větší návštěvnost, než tomu bylo ve stejném období v roce 2007. Další fáze projektu, která odstartovala v lednu 2009, se zaměřuje na nefyzické formy domácího násilí.
Charitativní projekt, AVON proti domácímu násilí, vznikl proto, aby ukázal mnoha ženám cestu ze složité životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti o problematice domácího násilí páchaného na ženách.
Avon považuje za potřebné upozornit na tento fakt a pozitivně využít svého postavení ve prospěch tisíců žen v naší zemi. Chce se ženami o domácím násilí mluvit a vysvětlit jim, že i v tak těžké situaci mají možnost volby.
Naplnit cíle projektu pomohou také česká ambasadorka projektu Daniela Peštová. Na celosvětovém poli potom za práva žen bojuje Reese Witherspoon. Více o nich se dozvíte zde.
Součástí projektu je i získávání finančních prostředků na podporu konkrétních projektů zaměřených na boj proti domácímu násilí prodejem speciálních symbolů. Věříme, že šířením osvěty, prodejem speciálních symbolu a společným úsilím se nám podaří pomáhat ženám, které to potřebují.
Kampaň Avon proti domácímu násilí neustále pokračuje. V roce 2012 Avon ve spolupráci se sdružením proFem představil analýzu, která byla první svého druhu u nás a která popisuje ekonomické dopady domácího násilí, které do této chvíle žádný jiný subjekt nezkoumal. Avon a proFem se také více zaměřují na prevenci násilí páchaného na ženách a společně připravily projekt putovních vzdělávacích workshopů. Kromě toho Avon také ve spolupráci s vydavatelstvím Sanoma Media připravil vydání knihy na téma domácího násilí a výtěžek z jejího prodeje putuje na konto projektu Avon proti domácímu násilí.

Cíle projektu

 1. Zlepšit postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životní podmínky.
 2. Zlepšit informovanost o problematice domácího násilí páchaného na ženách.
 3. Prodejem speciálních symbolů získávat finanční prostředky na podporu konkrétních projektů zaměřených na boj proti domácímu násilí v České republice.
 4. Spolupracovat s neziskovými organizacemi, odborníky, kteří jsou kompetentní k řešení jednotlivých problémů.
 5. Při osobní konfrontaci se situací týkající se domácího násilí pomáhat doporučením odborné pomoci u partnerů projektu.

Aktivity projektu

Projekt Avon proti domácímu násilí se angažuje v několika oblastech našeho života a zaměřuje se především na rozšíření povědomí o tomto problému a jeho prevenci. Společnost Avon spolupracuje s několika neziskovými organizacemi a společně přicházejí s nejrůznějšími projekty.

 • Prodej symbolů – Společnost Avon využívá svojí rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly. Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto finančním prostředkům financujeme naše charitativní aktivity.
 • Mediální kampaň – V roce 2008 Avon spustil kampaň Avon proti domácímu násilí, která bourala dosavadní tabu, která o tomto problému ve společnosti panovala. Kampaň pokračovala také v roce 2009. Do kampaně se tehdy zapojila nejen topmodelka Daniela Peštová, ale také Adriana Sklenaříková, taktéž modelka ze Slovenska. Kampaň probíhala v televizi, v tištěných médiích, na billboardech a na internetu. Formou infoletáků, různých brožur a díky spolupráci s českými médii kampaň probíhá dodnes. Avon také organizuje tiskové konference “Mluvme spolu o domácím násilí”, kterých se účastní média, politici i odborníci a společně debatují nad problematikou násilí páchaného na ženách. Více v sekci Mediální kampaň a Novinky.
 • Non-stop linka  – Avon si dobře uvědomuje, že domácí násilí je citlivý a složitý problém. Proto ve spolupráci se sdružením Acorus spolufinancujeme provoz non-stop linky 283 892 772, na kterou se může každý obrátit a poradit se ve složité životní situaci, ať už se to týká bezprostředně jeho nebo někoho blízkého.
 • Preventivní programy – Iniciativa Avon proti domácímu násilí se snaží upozorňovat na důležitost prevence v problematice domácího násilí. Například v roce 2012 odstartoval projekt preventivních workshopů za účasti odborníků. Tento projekt je zaměřený na mladé lidi a organizuje ho konzultační středisko proFem. Projekt probíhá v několika městech České republiky.
 • Spojení charity a kultury – S charitativními projekty společnosti Avon se můžete setkat také při pořádání kulturních a společenských událostí. V roce 2012 jsme spolupracovali například s Pražskou komorní filharmonií při konání benefičního koncertu.
 • Financování výzkumu – V roce 2011 Avon financoval první analýzu svého druhu u nás, která zkoumá ekonomické dopady domácího násilí. Výsledky této velké studie budou představevy na podzim 2012 za účasti médií a politiků.
 • Publikační činnost –  Avon a vydavatelství Sanoma Media v roce 2012 připravily vydání knihy s pravdivými příběhy žen, které se setkaly s domácím násilím. Výtěžek z prodeje této knihy putuje na konto Avon proti domácímu násilí.