Přihlásit se

Společnost pro ženy

David H. McConnellZakladatel společnosti Avon David H. McConnell nabídl americkým ženám v 19. století něco nevídaného – možnost finanční nezávislosti. V roce 1886 bylo téměř nemyslitelné, aby žena podnikala. Zhruba jen 5 milionů žen ve Spojených státech pracovalo mimo domov, o nějakém profesním postupu ani nemluvě. Toto číslo představovalo pouhých 20 % všech žen. 
Po nástupu průmyslové revoluce byly ženy ve Spojených státech zaměstnány zejména v zemědělství, domácí službě a výrobě, tedy ne zrovna v atraktivních profesích. Obzvláště výrobní sektor byl nechvalně proslulý nebezpečnými pracovními podmínkami. Ženy navíc za veškerou práci dostávaly pouhý zlomek mzdy, kterou pobírali muži.
McConnell tento scénář pro mnoho žen radikálně změnil. Muž stojící za firmou pro ženy byl synem irských přistěhovalců a vyrostl na farmě. Tento mladík z venkova se však stal průkopníkem ženské emancipace a vizionářským vůdcem, jenž o několik desítek let předběhl svou dobu. McConnell, který z prodeje knih přešel na prodej parfémů, nabídl ženám možnost vytvořit a řídit vlastní podnikání prostřednictvím konceptu, který později vešel ve známost jako přímý prodej.

Počáteční nápad

Jako prodejce knih McConnell na svých cestách učinil dva důležité objevy. Zaprvé brzy zjistil, že jeho zákaznice projevují daleko větší zájem o vzorky voňavek, které jim zdarma nabízel, než o jeho knihy. Tyto voňavky si vyráběl sám, aby mu „otevíraly dveře“, když chodil od domu k domu. Zadruhé McConnell viděl, že ženy mají co dělat, aby vyšly s penězi a v mnohých rozpoznal nadané obchodnice, které by si snadno našly cestu k ostatním ženám a nadšeně prodávaly první výrobky jeho nové firmy – tedy parfémy.

McConnellova první prodejkyně

První, koho McConnell pro Avon, tehdy ještě „California Perfume Company“, najal, byla paní P. F. E. Albeeová z New Hampshire. Nejenže paní Albeeové a dalším počátečním prodejkyním poskytl možnost výdělku v době, kdy možnosti zaměstnání byly pro ženy velice omezené, ale také vytvářel podpůrné prostředí s rodinnou atmosférou. (Firemní zpravodaj se dokonce nazýval „Rodinné album“.) V jednom ze svých pravidelných dopisů prodejkyním McConnell napsal: „Veškerý úspěch závisí na člověku samotném, nikoliv na vnějších podmínkách. … Neštěstí je pouze cvičením a často probudí možnosti, jež nám ukazují naši moc a sílu, kterou bychom jinak možná nepoznali.“ Není divu, že řady prodejních zástupkyň se za pouhých 13 let rozrostly na 5000.

Síla výrobku a lidí

McConnell věřil, že výrobek a lidé jsou pro firmu vším a snažil se zajistit, aby oboje bylo úspěšné. Kromě povzbuzování prodejkyň chtěl ve stejně pozitivním duchu inspirovat i zaměstnance firmy. Sto let před tím, než firmy začaly standardně zavádět pobídkové programy pro zaměstnance a najímat hordy poradců na to, aby zaměstnanci byli spokojení, motivovaní a produktivní, McConnell přesně věděl, jak vyburcovat posádku. Tento inspirativní vůdce vytvořil soubor hlavních zásad, které dodnes tvoří srdce a ducha Avonu. Patří mezi ně:

  • Poskytovat možnost výdělku, která jednotlivcům umožňuje dosáhnout finanční nezávislosti a užívat si všeho, co takový úspěch přináší.
  • Oceňovat jedinečný příspěvek každé osoby.
  • Sloužit komunitám, v nichž Avon působí.
  • Nabízet ty nejkvalitnější výrobky se zárukou spokojenosti.
  • Udržovat a pěstovat „přátelského ducha Avonu“.
McConnell velmi věřil v lidský potenciál a v sílu možností a nakonec i úspěchu, která se v něm ukrývá:
„Když se zastavíme a pohlédneme zpět do minulosti a pak do budoucnosti, vidíme, že možnosti se každým dnem rozšiřují, že jsme sotva začali dosahovat odpovídajících výsledků na poli, jež před námi leží.“
- David H. McConnell, zakladatel společnosti Avon