Přihlásit se

Hello Green Tomorrow

Výzva k akci!

"Hello Green Tomorrow" společnosti Avon je úplně první globální kampaň zaměřená na vysazování stromů, která využívá jedinečné schopnosti společnosti Avon vzdělávat, zaangažovat a zmobilizovat lidi po celém světě. Tohoto ojedinělého projektu se účastní více než šedesát pět zemí, a společnými silami můžeme pomoci zachránit Atlantský deštný prales v Jižní Americe, jeden z nejvýznamnějších a nejohroženějších ekosystémů na zemi.
Stromy budou vysazovány ve spolupráci s organizací The Nature Conservancy, která bude na vysazování dohlížet a bude vystupovat v úloze správce pralesa. Všechny stromy vysazené v rámci kampaně Zelený zítřek podpoří iniciativu Programu OSN pro životní prostředí zvanou "Plant for the Planet" (Miliarda stromů pro planetu Zemi).

Jeden milion stromů je jen začátek

Společnost Avon odstartovala kampaň "Hello Green Tomorrow" finančním darem ve výši 1 miliónu amerických dolarů věnovaným na vysazení 1 miliónu stromů, díky kterým se obnoví téměř 2500 akrů Atlantského deštného pralesa. Nyní potřebujeme Vaši pomoc, abychom pomohli vysadit další milióny stromů na obnovu tohoto nenahraditelného přírodního klenotu a pomohli zajistit "zelenou" a zdravou budoucnost pro další generaci.

Co se bude vysazovat?

Mezi nejdůležitější druhy této iniciativy patří (následující popisy druhů stromů poskytla organizace The Nature Conservancy):

  • Strom capororoca (Myrsine ferruginea, myrsina rezavá): Plody stromu capororoca jsou pochoutkou pro zvířata, zejména ptáky jako je drozd rezavobřichý.
  • Tabebuja zlatokvětá (Tabebuia umbellate): ): Strom oblíbený pro své žluté květy - lidé věří, že když rozkvete, nebude už mrznout. Jeho dřevo je odolné proti ohni podobně jako beton a je hustší než voda. Jelikož je dřevo tohoto stromu stále oblíbenější, významně se rozšířila jeho nelegální těžba.
  • Strom guapuruvu (Schizolobium parahyba): ): Strom guapuruvu je původní strom Atlantského pralesa, který neroste nikdo jinde na zemi. Jedná se o jeden z domácích druhů stromů, který roste nejrychleji.
  • Zmrzlinová fazole (Inga edulis): Strom zvaný zmrzlinová fazole, známý svou vysokou produkcí listové biomasy, dokáže potlačit rozšíření plevelů a zabránit erozi. Jeho plodem je oblíbený dlouhý lusk, který někdy měří i několik desítek centimetrů a který obsahuje bílou šťavnatou dužinu obklopenou velkými semeny. Dužina je sladká a svou chutí připomíná vanilkovou zmrzlinu.

Proč? Abychom zajistili zelenější zítřek

Tropické pralesy jsou "plíce země" a jsou nesmírně důležité pro zdraví a existenci všech živých tvorů na celém světě a také důležitým faktorem pro zmírnění klimatických změn. Odlesňování je hned druhou příčinou klimatických změn po spalování fosilních paliv, jež jsou zdrojem emisí oxidu uhličitého (jednoho ze "skleníkových plynů"). Pralesy také podporují jedinečnou biologickou různorodost zvířat, rostlin a ptáků, jež je důležitá pro zachování rovnováhy života na zemi.
Atlantský deštný prales se rozkládá na území Brazílie, Argentiny a Paraguaje a je jedním z nejohroženějších tropických pralesů na zemi. Jeho velikost kdysi odpovídala území na pobřeží Spojených států od státu Maine po Jižní Kalifornii, zatímco dnes z něj zbývá pouhých sedm procent v malých izolovaných oblastech. Atlantský deštný prales je také domovem obdivuhodného množství různých druhů divoké zvěře a skrývá téměř nepřekonatelnou biologickou různorodost - najdete v něm 20 000 druhů rostlin a 1000 druhů ptáků, přičemž mnozí z nich se nevyskytují nikde jinde na zemi.
Kromě vlivu na životní prostředí přímo závisí na existenci Atlantského deštného pralesa životy 120 miliónů lidí, pro které je zdrojem vody a hydroelektrické energie, a díky aktivitám pro jeho obnovu se v daných oblastech vytvoří pracovní místa, podpoří se místní instituce usilující o obnovu přírody a zesílí ochrana důležitých vodních zdrojů.
Získáme mnoho. Jestliže se podaří obnovit celý Atlantský deštný prales, každým rokem odstraní 10 miliónů tun oxidu uhličitého z atmosféry. Abychom zajistili zelenější zítřek, musíme jednat teď.
Na projekt Hello Green Tomorrow přispívají všichni zákazníci, kteří kupují charitativní předměty s logem Hello Green Tomorrow. Jejich výtěžek putuje na globální konto tohoto projektu.